Covid-19 regels

Omwille van Covid-19 en alle varianten van Covid willen wij als club onze leden zoveel mogelijk vrijwaren van het virus en zolang mogelijk de club Covid vrij  en openhouden .

Daarom volgende regels:

  • De club beslist er over om geen ouders toe te laten in het zwembad.
  • De kinderen worden bij aankomst getemperatuurd en moeten hun handen ontsmetten.
  • Bij hoog risico contact binnen het gezin houd u uw kind thuis van de zwemlessen en bezorgt u ons een quarantainebewijs om naam van de deelnemer en voor de periode waarbinnen de zwemlessen vallen.
  • Wanneer uw kind(eren) of u zelf uit quarantaine komen vragen wij een voorlegging van een negatieve zelftest voor aanvang van de lessen.